Les Journées de Tam Dao

Giới thiệu Xavier Oudin

Email Xavier Oudin

Email: oudin@dial.prd.fr

HỌC VỊ VÀ BẰNG CẤP

1985: Tiến sĩ Khoa học kinh tế, Đại học Rennes 1.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Xavier Oudin là nghiên cứu viên thuộc đơn vị nghiên cứu hỗn hợp DIAL (Viện Nghiên cứu Phát triển IRD và Đại học Paris- Dauphine). Tác giả đã công tác nhiều năm tại Thái Lan (Đại học Chulalongkorn sau đó Đại học Chiang Mai) và Việt Nam, tại Việt Nam, tác giả đã làm việc với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Hiện Xavier Oudin công tác tại Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, tại Hà Nội.

Xavier Oudin là điều phối viên Dự án châu Âu NOPOOR tập hợp khoảng 100 nhà nghiên cứu từ 20 viện và cơ quan nghiên cứu của 17 nước trong đó có Việt Nam, dự án nhằm phát triển các dự án tìm kiếm các kiến thức mới để nâng cao hiệu quả trong đấu tranh chống đói nghèo.

TÓM TẮT CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU

Các nghiên cứu của tác giả tập trung vào vấn đề lao động ở các nước đang phát triển, đặc biệt là việc làm trong lĩnh vực phi chính thức. Ở Đông Nam Á, có sự quan tâm đặc biệt tới tác động của giai đoạn quá độ dân số tới thị trường lao động.

Các nghiên cứu này xoay quanh hai trục chính bổ sung cho nhau:

  • phân tích sự vận hành của thị trường lao động, đặc điểm và vai trò của khu vực phi chính thức, từ một điều tra độc đáo; ê-kíp của tác giả quan tâm đến đặc điểm của khu vực này, tác động của nó tới điều kiện sống của hộ gia đình, vai trò của nó trong giảm nghèo đặc biệt là trong thời kỳ kinh tế suy giảm;
  • nghiên cứu cách nhìn nhận của các hộ gia đình đối với quản trị, sự tham gia của người dân vào đời sống chính trị và quan hệ của người dân với các cơ quan thể chế; chương trình này nghiên cứu để tìm hiểu xem sự tham gia của người dân và chất lượng dịch vụ công góp phần vào giảm nghèo như thế nào.

Theo phân công nhiệm vụ của IRD và trong khuôn khổ dự án NOPOOR, công việc của tác giả bao gồm các hoạt động nghiên cứu, đào tạo và phổ biến kiến thức, hỗ trợ cho việc xây dựng các chính sách phát triển: xây dựng một chương trình đào tạo liên kết trình độ master của Đại học Paris-Dauphine tại Việt Nam, hướng dẫn sinh viên nghiên cứu, v.v...

 

       GASS       EFEO        

        GDN       URDSE